کلیدواژه‌ها: حکومت مستضعفان

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۲)