ارسال شده توسط author-avatar

هشدار درباره آزار رساندن به مردم عادی و مسیحیان

آیت‌الله طالقانی در پیامی مورخ نهم بهمن ۱۳۵۷ صادر کرده از انقلابیون خواسته است موجب تشنج و آزار مردم عادی نشوند. این پیام سه بند دارد که در بند دوم نسبت به آزار مسیحیان هشدار داده شده و در بند سوم دربارۀ وضعیت جایگاه‌های توزیع نفت و بنزین توضیح داده شده است.