کلیدواژه‌ها: دادگاه نظامی

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل