کلیدواژه‌ها: دیکتاتوری

پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
دعوت به آرامش بعد از دستگیری فرزندان
جهاد و شهادت