کلیدواژه‌ها: رأی

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه دوم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج