کلیدواژه‌ها: زندانی

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج