کلیدواژه‌ها: سازمان‌های بین‌المللی

هشدار طالقانی به رژیم شاه در واکنش به سرکوب مردم