کلیدواژه‌ها: سفارت فلسطین

دیدار یاسر عرفات و طالقانی