کلیدواژه‌ها: سقراط

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)
درس‌های قرآنی؛ بشر ناراضی و مضطرب
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ وجود خدا از هر چه آشکارتر است