کلیدواژه‌ها: سلاح‌های مدرن

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش