کلیدواژه‌ها: سیاست اسلام

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود