کلیدواژه‌ها: سید محمد بهشتی

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب