کلیدواژه‌ها: شهید بهشتی

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب