کلیدواژه‌ها: شوراهای محلی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده
توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر