کلیدواژه‌ها: شورای موقت

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج