کلیدواژه‌ها: شیعیان

دعوت به راهپیمایی اربعین سال ۱۳۵۷
سخنرانی به مناسبت استقلال الجزایر