ارسال شده توسط author-avatar

نظر طالقانی دربارۀ سرنوشت امام موسی صدر

آیت‌الله طالقانی در مصاحبه‌ای که روز شانزدهم اسفند ماه ۱۳۵۷ با خبرگزاری فرانسه انجام داده، اعلام کرده که گمان می‌کند امام موسی صدر فوت کرده باشد.
لازم است ذکر شود که این اظهارات آیت‌الله طالقانی با اعتراض خانوادۀ امام موسی صدر مواجه شد و ایشان در پاسخ به این اعتراض گفته‌اند که خبر معتبری در این مورد ندارند و حدس خودشان را بیان کرده‌اند.