کلیدواژه‌ها: عزت نفس

درس‌های قرآنی؛ مایۀ جهنم در خود انسان است