کلیدواژه‌ها: علت فاعلی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)