کلیدواژه‌ها: عمر بن خطاب

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)