کلیدواژه‌ها: عوام فریبی

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸