کلیدواژه‌ها: غلامرضا نجاتی

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل