ارسال شده توسط author-avatar

مراجعۀ فرماندۀ نظامی قزوین به آیت‌الله طالقانی

آیت‌الله طالقانی در پاسخ به گزارش فرماندار قزوین، در دی ماه ۱۳۵۷، مبنی بر جعلی بودن اخبار وقایع خونین این شهر، توضیح داد که ابعاد آن کشتار چنان وسیع است که نمی‌توان منکر آن‌ شد و تاکید کرد که ملت فقط آمرین و مباشرین مستقیم جنایات را مقصر می‌شناسند و خانواده‌های این افراد نگرانی بابت عدم امنیت خود نداشته باشند.