کلیدواژه‌ها: فرماندهان ارتش

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب