کلیدواژه‌ها: قدس

دیدار یاسر عرفات و طالقانی
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۹۳ تا ۱۰۹