کلیدواژه‌ها: قزوین

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات
مراجعۀ فرماندۀ نظامی قزوین به آیت‌الله طالقانی