کلیدواژه‌ها: قلعۀ شهر نو

محکوم کردن حمله به شهر نو پیش از پیروزی انقلاب