کلیدواژه‌ها: مجتهدی شبستری و مهدی بازرگان.

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم