کلیدواژه‌ها: محافظه‌کاری دینی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود