کلیدواژه‌ها: مراکز تحقیقات اسلامی

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران