کلیدواژه‌ها: مرتضی مطهری

اقامۀ نمازهای عید فطر پیش از انقلاب