کلیدواژه‌ها: مردم بی گناه

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب