کلیدواژه‌ها: مستبد بر نفس

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)