کلیدواژه‌ها: مستبد

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)
سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸