کلیدواژه‌ها: مسجد هدایت

مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
آیت‌الله طالقانی و تختی