کلیدواژه‌ها: مشعرالحرام

درس‌های قرآنی؛ حج، نفی عبودیت‌ها
سخنرانی عید قربان در زندان قصر
به سوی خدا می‌رویم