کلیدواژه‌ها: مهدی طالقانی

آیت‌الله طالقانی در تبعیدگاه زابل و بافت