کلیدواژه‌ها: موضع‌گیری

هشدار به مردم درباره افزایش اختلاف و تفرقه‌ها
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
سخنرانی مدرسۀ فیضیه