کلیدواژه‌ها: نخست وزیر دولت موقت

عدم دخالت در انتصاب‌های حکومت انقلابی