کلیدواژه‌ها: نظام فاسد استبدادی

محکوم کردن حمله به شهر نو پیش از پیروزی انقلاب