کلیدواژه‌ها: نهضت آزادی

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل