کلیدواژه‌ها: هادی خسروشاهی

اقامۀ نمازهای عید فطر پیش از انقلاب