کلیدواژه‌ها: و النازعات

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱)