ارسال شده توسط author-avatar

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس

متن حاضر تفسیر سوره ناس به قلم آیت‌الله طالقانی است که در جلد ششم کتاب «پرتوی از قرآن» آمده است. آیت‌الله طالقانی در تفسیر این سوره به مفهوم پناه بردن به خدا و صفات او پرداخته و در نهایت نیز فضیلت دو سورۀ فلق و ناس را بیان کرده است.
این جلد که تفسیر بخش دوم جزء سی‌ام است، از سوره اعلی تا سوره ناس را در برمی‌گیرد. تفسیر جزء سی‌ام پس از جزء اول قرآن کریم و در مدت حبس در زندان قصر در نیمۀ دوم دهه چهل به نگارش درآمده و پس از آزادی مؤلف، توسط وی ویرایش و منتشر شده است.
این متن، آخرین بخش جلد ششم کتاب پرتوی از قرآن است که در واقع، با تفسیر این سوره کتاب به اتمام می‌رسد. آن‌گونه که در انتهای متن نیز آمده، تفسیر این سوره در روزهای پایانی سال ۱۳۴۷ انجام شده است.
لازم است یادآور شویم کتاب‌های «پرتوی از قرآن» از مهمترین آثار آیت‌الله طالقانی است. او راه رهایی مسلمانان از تفرقه و نیز راه رستگاری انسان را در ناملایمات و گمراهی‌های عصر مدرن بازگشت به قرآن کریم می‌دانست. بنابراین پس از سال‌ها تفسیر شفاهی قرآن بر منبر و در جلسات مختلف، از سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت یک مجموعه تفسیر را به رشته تحریر درآورده و منتشر کند.