کلیدواژه‌ها: پارتی بازی

عدم دخالت در انتصاب‌های حکومت انقلابی