کلیدواژه‌ها: رمی جمرات

درس‌های قرآنی؛ حج، نفی عبودیت‌ها
ترجمۀ مناسک حج
به سوی خدا می‌رویم؛ از رمی جمرات تا قربانی