ارسال شده توسط author-avatar

تفسیر سوره حمد در نشریه دانش‌آموز

متن حاضر تفسیر کوتاهی از سوره حمد به قلم آیت‌الله طالقانی است و اولین بخش از سلسله مطالبی در تفسیر قرآن است که در نشریه دانش‌آموز در چند شماره منتشر شده است. طالقانی در تفسیر این سوره ابتدا به نام‌های این سوره و نیز اهمیت آن اشاره می‌کند و سپس با توجه به معنای هر آیه بر صفات خدا و خصوصاً ربوبیت او در امور خلقت و هدایت‌گری‌اش در امور انسان تاکید دارد و آن را تنها راه هدایت انسان می‌داند.
نشریه دانش‌آموز با هدف معرفی معارف دینی منتشر می‌شد و همچنین شامل مطالبی نیز در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی بود. این نشریه با فاصله‌ای اندک پس از سقوط حکومت رضاشاه و باز شدن فضای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، آغاز به کار کرد و تا دهه سی به انتشار خود ادامه داد. سید محمود طالقانی نقش بسزایی در اولین سال‌های انتشار این نشریه داشت. وی در آن سال‌ها به تازگی فضای سنتی حوزه‌های علمیه را ترک کرده بود و بر انجام فعالیت فرهنگیِ متناسب با زمانه برای نسل جوان تاکید داشت.