کلیدواژه‌ها: ابراهیم

سخنرانی عید قربان در زندان قصر
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵
ترجمۀ مناسک حج