سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران
به سوی خدا می‌رویم؛ سفر به جده
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۹ تا ۳۰ بهمن ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسه بیست‌وچهارم تا بیست‌وپنجم: چیستی معجزه