آیت‌الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآنی

مجموعه کتاب‌های «ایرانیان و قرآن کریم» با هدف بررسی و معرفی تلاش‌های قرآن‌پژوهان ایرانی منتشر شده است و کتاب حاضر جلد سی و یکم از این مجموعه است که به معرفی آیت‌الله طالقانی و تفسیر «پرتوی از قرآن» او اختصاص یافته است. در بخش اول این کتاب شرح حال آیت‌الله طالقانی و در بخش دوم، روش تفسیری او آمده است. در بخش‌های بعدی، نویسنده گزارشی از مهمترین مباحث تفسیری مطرح شده در مجموعه «پرتوی از قرآن» را ارائه کرده است.

نویسنده: سید محمدمهدی جعفری، زیرنظر: اکبر ثقفیان و علی اوجبی
ناشر: خانه کتاب
چاپ اول: 1389
تعداد صفحات: 229